Olyckor med motorcyklar

flickr-motorcykel

Det är sedan länge känt att det är mycket farligare att åka motorcykel än att åka bil. Statistiken visar att dödsriskerna är ungefär tre gånger större med motorcykel än med bil.

Under den 15:e juni, rapporterades det om två olyckor med motorcyklar på endast en timme. Olyckorna skedde ungefär med en kilometers avstånd från varandra, söder om Stockholm. Den ena olyckan skedde då föraren tappade kontrollen över sin motorcykel. Han kraschade sedan ner i ett dike och skadades allvarligt. Hans liv gick inte att rädda utan mannen avled efter räddningsförsök av ambulanspersonal.

Ungefär en timme innan denna olycka, hade den andra olyckan redan skett. Även denna olycka var väldigt allvarlig där två män blev allvarligt skadade. De klarade sig dock undan med livet i behåll. Man tror att olyckan berodde på att en av männen begick ett trafikbrott. Han tros ha genat vid en kurva vilket utgjorde grunden för olyckan.

De allra flesta olyckor där motorcyklar har varit inblandade, har ett trafikbrott ofta varit inblandat. Många olyckor sker bland annat av att en förare överskrider hastighetsgränsen som är tillåten. Däremot visar det sig att motorcykelolyckor har börjat minska. Mellan år 2007 och 2010 visar Trygg-Hansas statistik att olyckorna minskade med 19 procent. Samtidigt visar även Trafikverkets statistiker att olyckorna med motorcyklar har minskat ständigt de senaste åren.

Statistiker visar dock också att 18 procent av svenskarna med ett mc-kort har varit med om en motorcykelolycka. Detta inkluderar dock både större och mindre sorter av olyckor. Man kan däremot inte bortse att det mesta tyder på att det är osäkrare att köra med motorcykel.

Artikelbild: LicenseAttributionShare Alike Some rights reserved by driver1998

Comments are closed.